Publications

Bjærke, Marit Ruge 2024. Unseen Seaweed Seasonalities. In Changing seasonality: How communities are revising their seasons, edited by Scott Bremer and Arjan Wardekker, 93-98. De Gruyter.

Bjærke, Marit Ruge 2023. Å ta plass. I: Verdens navle. Edited by Laila Kongevold, Stefan Christiansen, Henrik Hovland Svensen and Anja Bjørshol, 97-107. Moss: House of Foundation.

Svensen, Henrik Hovland 2023. Anthropocene encounters in deep time. In Responding to the Anthropocene edited by Ursula Münster, Thomas Hylland Eriksen and Sara Asu Schroer, 59-82. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Bjærke, Marit Ruge & Ida Vikøren Andersen 2023. Naturkrisen – en global krise for lokal natur? [The nature crisis – a global crisis for local nature?] Nytt Norsk Tidsskrift 40 (2-3): 94-104. In Norwegian.

Eriksen, Anne 2023. Naturens moralske autoritet [The moral authority of nature]. Book review, Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie. In Norwegian.

Bjærke, Marit Ruge 2023. Naturen uten oss. Anmeldelse av “Ville verdier: Naturfilosofi i menneskets tidsalder” av Sigurd Hverven [Nature without us] Book review, Klassekampens Bokmagasin. In Norwegian.

Ekström, Anders 2022. Klimatkrisen kräver ett nytt sätt att tänka. [The climate crisis demands a new way of thinking] Dagens nyheter. In Swedish.

Bjærke, Marit Ruge 2022. Håp om planetarisk forbedring? [Hope of planetary improvement?] Book review, Salongen.no. In Norwegian.

Back to the top.